Menü

Edit Content

Közép-magyarországi-Agrárszakképzési Centrum

Edit Content

Közép-magyarországi-Agrárszakképzési Centrum

Szakbolti eladó álláslehetőség (Pesti Barnabás)

KMASZC logó
A Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum pályázatot hirdet
a Közép-magyarországi ASzC Pesti Barnabás Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola

intézményében


Munkaidő tartama:

teljes munkaidős / heti 40 óra

Foglalkoztatás jellege:

határozatlan idejű munkaszerződés, 3 hónap próbaidővel

A munkavégzés helye:

1148 Budapest, Almádi utca 3-5.

Illetmény és juttatások:

Megegyezés alapján


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • Iskola tanműhelyében készült sütőipari, cukrászati, édesipari termékek értékesítése az intézmény területén található szakboltban.
 • A bolti forgalomnak megfelelően az áru folyamatos rendelése, ellátás biztosítása.
 • A termékek üzletben történő, kereskedelmi és fogyasztóvédelmi törvényben előírt, esztétikus és szakszerű elhelyezése, és az üzlethelyiség ÁNTSZ által előírt tisztántartása.
 • Boltban maradt termékekről leltár készítése, azok elszámoló lapra való felvezetése, lejárt szavatosságú termékek visszáruzása.
 • Nap végén pénztári zárás, jelentés készítése.
Pályázati feltételek:
 • Középfokú végzettség – kereskedelmi, élelmiszeripari
 • Felhasználói szintű informatikai ismeretek
 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság
 • Munkaköri egészségügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások:
 • Fényképes, részletes életutat bemutató önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével.
 • Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
 • Alkalmazás esetén: három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2024. augusztus 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2024. július 31.

A pályázat elbírálásának határideje:

2024. augusztus 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a ig.titkarsag@pestibarnabas.hu e-mail címen keresztül, a munkakör megnevezésének feltüntetésével. (Tárgy: szakbolti eladó)

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázati meghallgatásra történő behívás előzetes kiválasztás szerint történik.

Az igazgató felterjesztése alapján a Centrum Kancellárja dönt a felvételről.

A pályázati kiírást az intézmény további platformokon is közzéteszi.

Szakbolti eladó alternatív ai kép egy pékségről
Megszakítás