Menü

Edit Content

Közép-magyarországi-Agrárszakképzési Centrum

Edit Content

Közép-magyarországi-Agrárszakképzési Centrum

KMASZC

0

Iskola

0

Oktató

0 +

Tapasztalat

0

Szakmai ágazat

KMASZC

Bemutatkozás

Bemutatkozás

"Az éltető szakmák origója"

KMASZC

Mi vagyunk a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum. Az agrárágazatban, az agrárszakmák szegmensében nagyon otthonosan mozgunk.

A 2020. július 1-jével megalakult központunk tagintézmény-rendszeréhez olyan iskolák kapcsolódnak, amelyek képzési profilja felöleli a magyar föld legjavát, vagyis átöleli mindazt a tápláló és éltető meritumot, ami megtart bennünket a Kárpát-medencében időtlen idők óta: immár több mint ezer esztendeje.

Az Agrárminisztérium által fenntartott centrum és annak tizenegy tagintézménye – az új integrációnak köszönhetően – gördülékeny, termékeny és produktív szakmai oktató–nevelő munkát lát el a Közép-magyarországi régióban.

Nagy múltú iskoláink egy új centrum irányítása alatt ötvözik a magyar agrárium hagyományait és a szakmai innovációk iránti nyitottságot.

Intézményünk alapelve, hogy az agrikultúra fejlődését – természetéből adódóan – annak gyökereiben fürkéssze, illetve a mezőgazdaság múltjában fellelhető, a jövő számára jól használható konzekvenciák jelentőségét folyamatosan vizsgálja. Missziónk, hogy az általunk összefogott tizenegy iskola szellemi és szakmai – tudás-alapú – tőkéje közös bázist képezzen, amelyet fáradhatatlanul gyarapíthatunk, gazdagíthatunk annak érdekében, hogy a magyar agrárium korszakunk egyik győztese lehessen. Az alappillérek, vagyis egyedülálló agrár-adottságaink és értékeink adottak, melyekre nyugodt szívvel építhetünk. Iskoláink között különleges kötelék van érvényben: tudományos, szakmai partnerkapcsolatot ápolunk egymással, mely a tanulói, iskolai közösségünk szakértelmének, kompetenciáinak és tájékozottságának színvonalát támogatja.

BIZTONSÁG

FEJLŐDÉS

Valósítsd meg önmagad, válaszd Te is a szakképzést!

governor

Iskoláink

KMASZC

Iskoláink

Közép-magyarországi-Agrárszakképzési Centrum

Iskoláink elkötelezettek a ma helytálló piacképes tudás átadásában, illetve abban, hogy nyitott szellemiségű, minden területen a diákok fejlődését szolgáló intézményt teremtsenek. odaadó munkánk előfeltétele, hogy felismerjük a tanulókban a törekvő vagy szunnyadó tehetséget, s teret nyitunk nekik, ameddig csak elérnek segítő és gondoskodó kezeink.

KMASZC

Közérdekű adatok

KMASZC

Közérdekű adatok és dokumentumok

Közép-magyarországi-Agrárszakképzési Centrum

Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 63-65.
Telefon: +36-1-413-3710
E-mail: kmaszc@kmaszc.hu
Web: kmaszc.hu

Vezetőség és munkatársak: itt elérhető!
Szervezeti egységek:
itt elérhető!
Adatvédelmi kapcsolattartó: Kaiser Péter (+36-1-413-3710)
Alapítványok: itt elérhetők!

Vonatkozó jogszabályok:

 • 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről
 • 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról
 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
 • a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény
 • a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
 • az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény
 • a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény
 • a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
 • a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
 • az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet
 • a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 12/2011. (III. 22.) NGM rendelet
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 • 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
 • 2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról
 • 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. LII. törvény végrehajtásáról

Nincs megjelenítendő dokumentum

Közép-magyarországi-Agrárszakképzési Centrum

A KÖZÖSSÉG EREJE

Kapcsolat

Kérdezzen bátran, bármit!

Lépjen velünk kapcsolatba

Közép-magyarországi-Agrárszakképzési Centrum

PROJEKTEK

KMASZC

Projektek: VP

VP1-1.2.1-23

„BEMUTATÓ ÜZEMI PROGRAMOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUMBAN”

Megszakítás