Menü

Edit Content

Közép-magyarországi-Agrárszakképzési Centrum

Edit Content

Közép-magyarországi-Agrárszakképzési Centrum

Laboráns álláslehetőség (Pesti Barnabás)

KMASZC logó
A Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum pályázatot hirdet
a Közép-magyarországi ASzC Pesti Barnabás Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola

intézményében


Munkaidő tartama:

teljes munkaidős / heti 40 óra

Foglalkoztatás jellege:

határozatlan idejű munkaszerződés, 3 hónap próbaidővel

A munkavégzés helye:

1062 Budapest, Andrássy út 63-65.

1148 Budapest, Almádi utca 3-5.

Illetmény és juttatások:

Megegyezés alapján


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • A laborgyakorlat megkezdését megelőzően felkészíti a labort a gyakorlati órák zavartalan működéséhez.
 • A gyakorlatnak és tanmenetnek megfelelően előkészíti az anyagokat, eszközöket, vegyszereket az oktatók utasítása szerint.
 • Gondoskodik a laborban használatos anyagok, eszközök beszerzéséről, karbantartásáról.
 • A labor területén keletkező veszélyes hulladékok tárolását, megsemmisítésére történő elszállítását megszervezi, intézik.
 • A labor helyiségek higiéniai tisztaságáról gondoskodik.
Pályázati feltételek:
 • Középfokú végzettség – kereskedelmi, élelmiszeripari
 • Felhasználói szintű informatikai ismeretek
 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság
 • Munkaköri egészségügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások:
 • Fényképes, részletes életutat bemutató önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével.
 • Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
 • Alkalmazás esetén: három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2024. augusztus 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2024. július 31.

A pályázat elbírálásának határideje:

2024. augusztus 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a ig.titkarsag@pestibarnabas.hu e-mail címen keresztül, a munkakör megnevezésének feltüntetésével. (Tárgy: laboráns)

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázati meghallgatásra történő behívás előzetes kiválasztás szerint történik.

Az igazgató felterjesztése alapján a Centrum Kancellárja dönt a felvételről.

A pályázati kiírást az intézmény további platformokon is közzéteszi.

laboráns alternatív ai kép egy laboratóriumról
Megszakítás