Menü

Edit Content

Közép-magyarországi-Agrárszakképzési Centrum

Edit Content

Közép-magyarországi-Agrárszakképzési Centrum

Angol szakos nyelvtanár (Magyar Gyula iskola)

KMASZC logó
A Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum iskolája
a Közép-magyarországi ASZC Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola

pályázatot hirdet az alábbi állás betöltésére:


A munkavégzés helye: 1106 Budapest, Maglódi út 8.
Foglalkoztatás jellege: határozatlan
Munkaidő tartama: teljes munkaidős
Illetmény és juttatások: Megegyezés alapján

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • Középfokú oktatás keretében szaknak megfelelő tantárgy oktatása, tanórák megtartása.
 • Aktív részvétel a munkaközösség és a nevelőtestület munkájában.
 • A pedagógus munkakörhöz kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzése a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően.
Pályázati feltételek:
 • szakirányú egyetemi végzettség
 • büntetlen előélet
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • középiskolában, szakképző iskolában töltött szakmai gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások:
 • fényképes, részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével
 • szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
 • alkalmazás esetén: három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
Pályázati feltételek:

A munkakör 2024. augusztus 22-től betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2024. július 31.

A pályázat elbírálásának határideje:

2024. augusztus 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhető:

Hevesiné Hartmann Nikolett tanügyi igazgatóhelyettes
+36-1-261-8695 /113-as mellék
+36-30-624-1020
hartmann.nikolett@magyula.hu

A pályázat benyújtásának módja:
 • Elektronikus úton info@magyula.hu e-mail címen keresztül, a munkakör megnevezésének feltüntetésével. (Tárgy: angol szakos nyelvtanár)

A pályázati meghallgatásra történő behívás előzetes kiválasztás szerint történik. Az igazgató felterjesztése alapján a Centrum Kancellárja dönt a felvételről.

A pályázati kiírást az intézmény további platformokon is közzéteszi.

Megszakítás